Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Opłata za żywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14,00 zł.

 

Śniadanie                 3,50 zł.

Obiad                       7,00 zł.

Podwieczorek          3,50 zł.

 

Opłaty naliczane są na początku każdego miesiąca ( przypis), a wysokość opłaty jest wyliczana na podstawie ilości dni roboczych w danym miesiącu.

Przykładowo, jeżeli w m-cu wrześniu są 22 dni robocze, to opłata za cały miesiąc wynosi 308 zł.

W rozliczeniu uwzględnia się nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim ( odpis ) pod warunkiem zgłoszenia tego faktu,  najpóźniej do godziny 9:00 pierwszego dnia nieobecności.

Opłatę wnosi się w formie bezgotówkowej - przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, po otrzymaniu informacji od kierownika  administracyjnego przedszkola drogą e-mail.

Z uwagi na odpisy za nieobecności dziecka oraz rozliczeniem z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty dla dzielnicy Śródmieście wpłaty należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

 Numer konta bankowego:  68 1030 1508 0000 0005 5071 3047

 

            Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

            Śródmieście m.st. Warszawy

            ul. Smolna 10A

            00-375 Warszawa

            Przedszkole Nr 82

 

W opisie przelewu należy wpisać: „Opłata za żywienie - imię i nazwisko dziecka”

  

Zwolnienia  z opłat za żywienie

może  dokonać MOPS  właściwy dla miejsca zamieszkania rodzica  dziecka, na  bezpośredni wniosek rodzica.

Składka na Fundusz Rady Rodziców

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców wg. deklaracji rodziców/ prawnych opiekunów dziecka przyjmowane są tylko w Placówce Przedszkola Nr 82.

Dni zbiórki wyznaczane i organizowane są  przez Radę Rodziców .

Informacje o dacie zbiórki przekazywane są w formie ogłoszenia w  holu  wejściowym do przedszkola lub drogą elektroniczną.

 

Ilekroć jest mowa o dochodach rodziców (opiekunów prawnych) oznacza, to zawsze dochody brutto rodziny.

 

Podstawa prawna:    UCHWAŁA NR XXXIX/1031/2017RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r.   w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy; oraz Statut Przedszkola Nr 82 ;